Skip to main content block
menu
:::

Thông tin phục vụ Tân di dân của Cục Cảnh sát

  Hạng mục phục vụ:

  • Đường dây chuyên báo án của Cơ quan Cảnh sát:110
  • Đăng ký Giấy chứng nhận lý lịch tư pháp hình sự của phía cảnh sát

  Thông tin kênh liên hệ:

  • Trung tâm Dịch vụ Các vấn đề Người nước ngoài – Cục Cảnh sát Chính quyền thành phố Cao Hùng (07)2215796
  • Tầng 1, số 260, đường Trung Chính, khu Tiền Kim, thành phố Cao Hùng

   

  :::